Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Planet Cards heeft de website "Planet-cards.nl" ontwikkeld en exploiteert deze voor de verkoop van een assortiment gepersonaliseerde producten.

ARTIKEL 1 – TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Alle bestellingen die rechtstreeks op de site "Planet-Cards.nl" of op elke andere manier dan ook (met inbegrip van fax, post, e-mail of telefoon) geplaatst worden, zijn onderworpen aan de toepassing van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Elk gebruik van de services van "Planet-Cards.nl" in het kader van de plaatsing van een bestelling impliceert een uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke instemming van de koper met deze Algemene verkoopvoorwaarden. Deze gelden, met uitzondering van een formeel akkoord van ons, voor alle andere bepalingen. Planet Cards is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uitspraken of aanwijzingen die niet op de website Planet-cards.nl staan.

ARTIKEL 2 – DIENSTEN EN PRODUCTEN

2-1 Service voor het personaliseren van producten

Planet Cards biedt haar klanten een service op maat voor het personaliseren van kaarten op de site: "Planet-cards.nl".

Planet Cards kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of de kwaliteit van de tekstuele elementen of de foto's die de klant toevoegt op de gepersonaliseerde producten die verkocht worden op de site "Planet-cards.nl".

2-2 Optie  'Professionele controle'

In afwijking van het bepaalde in artikel 2-1, kunnen klanten kiezen voor de optie 'Professionele controle'.

Deze optie omvat de correctie van spelling en grammatica in het Frans, Duits, Engels, Nederlands of Spaans, met uitzondering van de gegevens die een persoonlijk karakter hebben (in het bijzonder: eigen namen, persoonlijke gegevens en data).

De controle van de kleurenstandaard van de foto's die door de gebruiker verwerkt zijn op de gepersonaliseerde producten is ook opgenomen in deze service. In het geval dat onze kwaliteitsafdeling reserves uitspreekt over de kwaliteit van de foto's of de lay-out dan verplicht onze afdeling zich om de klant hierover te informeren via e-mail of per telefoon binnen 1 werkdag vanaf het moment dat de bestelling geaccepteerd is.

Als het antwoord, de bevestiging, de wijziging of de correctie van het gepersonaliseerde ontwerp door de klant langer dan 2 werkdagen na acceptatie van de bestelling uitblijft, dan heeft Planet Cards het recht de bestelling af te drukken en kan zij als gevolg van de non-reactie van de klant niet aansprakelijk gesteld worden. In het geval er gekozen is voor de premium levering, zal 1 werkdag op antwoord worden gewacht.

In het geval van een vergissing of fout bij de uitvoering van deze service verplicht Planet Cards zich om op eigen kosten de herdruk of de nazending te bewerkstelligen in overeenstemming met artikel 8 over de reclamaties.

Heeft de klant niet gekozen voor deze optie dan wordt de bestelling niet gecontroleerd maar automatisch doorgestuurd naar de drukkerij. Er kan dan niet over het ontwerp gereclameerd worden.

2-3 De verkochte producten

Planet Cards verkoopt op de site "Planet-cards.nl" producten als aankondigingskaarten en door de klant gepersonaliseerde kaarten. Deze producten worden na gedrukt te zijn verzonden naar op het door de klant aangegeven afleveradres.

Planet-Cards.nl verkoopt ook andere artikelen zoals enveloppen en kortingsbonnen die men niet kan personaliseren. Deze artikelen zijn geldig bij de partners van Planet Cards of op andere websites van Planet Cards.

De geschenkdozen en kortingsbonnen geldig op de site "Planet-cards.nl", andere websites van Planet Cards of bij partners kunnen niet terugbetaald of ingewisseld worden. De persoonlijke code kan na verloop van de geldigheid niet meer worden gebruikt, of na aankoop worden verrekend.

2-4 De opslag van ontwerpen

Planet Cards bewaart systematisch en automatisch alle ontwerpelementen met onder andere foto's en de door de klant en gebruikers gepersonaliseerde producten.

Planet Cards behoudt zich echter het recht voor om de lengte van de houdbaarheid en de opslagruimte bezet door de ontwerpen zonder voorafgaande kennisgeving te verminderen.

De klant kan geen aanspraak maken op een gegarandeerd behoud van deze elementen, Planet Cards kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verwijdering van deze elementen.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN

De prijzen zoals deze zijn aangegeven op "Planet-cards.nl" zijn uitgedrukt in euro's, deze prijzen zijn inclusief belastingen en exclusief verzendkosten.

De verzendkosten zijn onderworpen aan een speciale prijsbepaling zoals vermeld in artikel 6 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

De geleverde prestaties worden uitdrukkelijk gedetailleerd naast elk product.

Planet Cards behoudt zich het recht voor om op elk moment de op de website vermelde prijzen te wijzigen, waarbij begrepen moet worden dat de acceptatie van een bestelling geldt als een contract en dat Planet Cards en de klant elkaar weerplichtig zijn qua prijs en de verkochte producten in overeenstemming met de voorwaarden in artikel 4 en 5.

ARTIKEL 4 - HET SLUITEN VAN HET ONLINE CONTRACT - BETALING

De bevestiging van de bestelling door de klant, vooral tijdens de overzichts fase op de site, geldt als een volledige en onvoorwaardelijke instemming met de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Een bestelling die bevestigd is geldt als het akkoord van de klant met de eigenschappen van de verkoop, dit betreft zowel de aantallen, de prijzen als de aard van de producten. Na deze bevestiging kan de bestelling op geen enkele manier gewijzigd worden.

Het is uitdrukkelijk bepaald dat betaling per creditcard of met een van de andere veilige manieren van online betalen garant staan voor de acceptatie van de bestelling.

De bestellingen die met een overschrijving of een check zijn betaald worden pas bevestigd nadat de volledige betaling is geregistreerd op de rekening van Planet Cards.

De klanten worden er uitdrukkelijk op gewezen dat de toezeggingen wat betreft verwerkingstijden zoals beschreven in artikel 6 pas gelden vanaf het moment dat de bestelling geaccepteerd wordt, dit betekent dus na ontvangst van de volledige betaling met een van de op de website aangegeven betaalwijzen.

De eigendomsoverdracht aan de klant vindt plaats tijdens het verzenden van de producten. Deze wordt gematerialiseerd door de uitgifte van een factuur die in het account aan de klant beschikbaar gesteld wordt.

ARTIKEL 5 - HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten of drukwerk.

Gezien het persoonlijke karakter van een groot deel van ons productassortiment en de benodigde productiesnelheid die daarbij wordt verondersteld om onze verplichtingen betreffende verwerkingstijden aan te gaan, staan deze bepalingen geen herroeping toe vanaf het moment dat de bestelling formeel geaccepteerd is, zoals gedefinieerd is in artikel 4 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Toch is de kwalitatieve uitvoering van onze productie essentieel voor de tevredenheid van klanten van Planet Cards en heeft de klant het recht op reclamatie in het kader van onze verplichting 'Niet goed, geld terug' waarvan de voorwaarden gespecificeerd zijn in artikel 8 van deze Algemene Verkoopwaarden.

ARTIKEL 6 – VERWERKINGSTIJDEN - LEVERING

6-1. Verwerkingstijden

Elke op internet geplaatste bestelling die naar behoren bevestigd en geaccepteerd is zoals gespecificeerd in deze algemene voorwaarden (conform artikel 4 van deze AGV) voor 11 uur op werkdagen, wordt op dezelfde dag geproduceerd. Dit kan 1-5 werkdagen duren, verschillend per product.

Productietijden

Productie tijden kunnen per product verschillen. Bestellingen ontvangen voor 11.00 gaan dezelfde dag nog in de druk. Bestellingen na 11.00 gaan de volgende werkdag in de druk. Meer informatie is op de productpagina terug te lezen.

Kaarten & uitnodigingen: 1 werkdag

Magnetische kaarten: 3 werkdagen

Kaarten met glitter, reliëf of strikken: 3 werkdagen

Trouwomslagen (pocketfolds): 5 werkdagen

Foto producten: 2-4 werkdagen

Kalenders & agenda's: 2-4 werkdagen

Mini boeken: 5 werkdagen

Drieluik, canvas of straatbord: 3-5 werkdagen

Fotoboeken: 3-5 werkdagen

Fotoafdrukken: 3 werkdagen

Uitzonderingen:

- Technische problemen die buiten onze schuld zijn

- In geval van reserves afgegeven door onze kwaliteitsafdeling over foto's of lay-outs in het kader van de door de klant gekozen optie 'Professionele controle'. De productievoorwaarden worden in dit geval gespecificeerd in artikel 2.2 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

- Als de klant een speciale behandeling van zijn bestelling heeft gevraagd

- Elke bestelling die per post, telefoon of fax wordt ontvangen, wordt binnen 1 tot 5 werkdagen geproduceerd.

Levertijden & prijzen

Levertijden zijn na productie. Productietijden zijn te vinden op de productpagina's of onder Vraag & antwoord

Kaarten & uitnodigingen

We bieden twee levermogelijkheden voor kaarten: naar huis gestuurd of verzenden naar ontvanger. Vanaf 5 stuks gaat een bestelling met pakketpost. Proefdrukken of losse kaarten onder 5 stuks gaan met de reguliere post en kunnen helaas niet gevolgd worden. Dit kan 3-8 werkdagen na productie in beslag nemen.

• Pakket post naar huis

                                                            Standaard levering                            Express Levering

                                                     Met track & trace - gratis                         DHL track & trace - €4,95
Nederland & België:                   Verwachte levertijd 2 - 5 dagen               Verwachte levertijd 1 - 2 dagen
                                                     (excl. Zat & Zon)                                       (excl. Zat & Zon)
       

EU:                              Met track & trace - zie winkelmandje voor prijs      DHL track & trace - zie winkelmandje voor prijs
                                        Verwachte levertijd 3 - 5 dagen                           Verwachte levertijd 1 - 2 dagen
                                       (excl. zaterdag, zondag & feestdagen )               (excl. zaterdag, zondag & feestdagen )
     
  

• Versturen naar ontvanger

                                                                       Standaard post

Nederland & België:                €1 per ontvanger - Verwachte levertijd 3 - 8 dagen

 

Fotocadeaus & Fotoboeken*

                                                    Standaard levering                                   Premium levering

                                               Track en trace levering - €3,95                    DHL track & trace - €7,00
Nederland & België:               Verwachte levertijd 2 - 5 dagen                   Verwachte levertijd 1 - 2 dagen
                                               (excl. Zat & Zon)                                          (excl. Zat & Zon)                                         

 

* van drieluiken en canvassen 80 x 60 cm bedragen de verzendkosten €10 i.v.m het omvangrijke formaat.

* Europa : Duitsland, Oostenrijk, België, Cyprus, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechië, Groot Brittannië, Slowakije, Slovenië, Zweden.

De verkoper wijst alle verantwoordelijkheid tijdens het transport van zich af, alle producten reizen op het risico van de koper. De producten zijn conform aan de geldende Franse wetgeving. Het is aan de koper in het andere land om te controleren bij de lokale autoriteiten dat de import en het gebruik van de producten mogelijk is alvorens hij de producten koopt.

Planet Cards kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een door de klant verkeerd aangegeven adres. Alle onbestelbare bestellingen worden aan ons geretourneerd en wij behouden ons het recht voor om een bijdrage te vragen in de verzendkosten van de nieuwe zending. Als de productietijden en levertijden niet gerespecteerd worden kan Planet Cards niet aangerekend worden als er sprake is van overmacht buiten de wil van Planet Cards om en als er sprake is van onvoorspelbare en onoverkomelijke situaties.

ARTIKEL 7 – KWALITEIT VAN PRODUCTEN

De producten die Planet Cards verkoopt op de site "Planet-cards.nl" worden ontwikkeld of gedrukt door vakkundig personeel op basis van kwaliteitscriteria in overeenstemming met de Duitse wettelijke voorschriften.

De configuratie instellingen van de computers waarmee de persoonlijke ontwerpen worden gemaakt kunnen echter niet op exact dezelfde manier de kleuren en reliëf- of textuureffecten van de eindproducten weergeven.

Planet Cards kan om deze reden niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit dat er een marginaal verschil is tussen de zichtbare kleuren of textuureffecten en het daadwerkelijk geleverde product.

ARTIKEL 8 – RECLAMATIES – 'NIET GOED, GELD TERUG' GARANTIE

Als de goederen, ondanks alle aandacht die Planet Cards besteedt aan de tevredenheid verwachtingen van haar klanten, niet overeenkomen met de legitieme kwaliteit- en service verwachtingen waarvoor Planet Cards geen uitdrukkelijke uitsluitingen heeft gedefinieerd over haar verantwoordelijk hieromtrent op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, dan heeft de klant een termijn van 14 dagen na ontvangst van de producten om zijn reclamatie te laten gelden.

De klant wordt er nadrukkelijk aan herinnerd dat Planet Cards geen reclamaties over de ontwerpelementen die hij zelf heeft toegevoegd aan de gepersonaliseerde artikelen in aanmerking zal nemen als de klant niet gekozen heeft voor de optie 'Professionele controle'.

De klant moet de reclamatie per email doorgeven aan onze klantenservice met vermelding van het bestelnummer, de reden van reclamatie en de bewijselementen. Dit kan bijvoorbeeld een foto zijn in het geval van een kwaliteitsprobleem of de aflever bon als de levertijd niet goed nageleefd is.

Planet Cards behoudt zich het recht voor de producten retour te vragen als de ontvangen elementen niet volstaan met de reden om zich een oordeel te vellen. In dit geval zijn de verzendkosten dan voor rekening van de klant.

In overeenstemming met de verplichting 'Niet goed, geld terug', geven de geldige reclamaties recht op, al naar gelang de keuze van de klant, een nieuwe dienst op kosten van Planet Cards, zowel het afdrukken en het verzenden, of de teruggave van het eerste bestelbedrag binnen maximaal 4 weken na ontvangst van de ontvangst van overtuigende bewijselementen van de reclamatie.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

Planet-cards.nl, haar logo en alle andere uitingen of logo’s die op de website van Planet-cards.nl staan zijn gedeponeerde merken beschermd door de wettelijke voorschriften toepasbaar op het intellectuele eigendom. Deze kunnen niet zonder voorafgaande toestemming van Planet Cards of derde houders van merken die de gebruiksrechten aan Planet Cards verleend hebben, worden gebruikt.

Het reproduceren van de website ‘Planet-cards.nl' of delen daarvan en de daarop gepresenteerde producten is niet toegestaan.

De modellen, designs, logos, voorwerpen en afbeeldingen gepresenteerd door de website 'Planet-cards.nl' zijn het eigendom van Planet Cards en zijn beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. De koper erkent dat het gebruikt van de bestelde producten strikt beperkt is tot de overeengekomen eindbestemming en binnen het kader van een verspreiding in de privésfeer.

Elk ander gebruik van de modellen, tekeningen, logo's, objecten, afbeeldingen en merken, zoals de reproductie ervan, de verkoop, de verspreiding en de editie ervan zijn verboden en kunnen aangemerkt worden als vervalsing welke strafrechtelijk en burgerrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Planet Cards houdt zich het recht voor om op de achterzijde van de aan de klanten geleverde modellen, het logo en eventueel een andere licentie of merkidentificatie van een derde houder van de auteursrechten te vermelden met het oog op de bescherming van de rechten voortvloeiende uit de ontwerpen.

ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE KLANT

10-1 Naamsgegevens

De gebruikers van de services en de klanten zijn verantwoordelijk voor de identificatiegegevens die nodig zijn voor de behandeling van hun bestelling.

Gebruikers hebben een recht op toegang, bewerking, correctie en verwijdering van de hun gegevens. Daarvoor kunnen zij in hun account de gegevens direct wijzigen of hun vraag om wijziging of verwijdering schriftelijk formuleren en per email of post sturen naar: Planet Cards SAS, Bâtiment California, Bâtiment California, Hall A 1244 L’occitane. 31670 Labège, Frankrijk

Naar gelang de keuze die gemaakt is tijdens het aanmaken van hun account, kunnen de gebruikers aanbiedingen en informatie ontvangen van Planet Cards en hun partners. De gebruikers zijn vrij om deze service te verwijderen uit hun account of zij kunnen dit schriftelijk doen via email of per post naar Planet Cards SAS, Bâtiment California, Bâtiment California, Hall A 1244 L’occitane. 31670 Labège, Frankrijk

10-2 Wettigheid van de inhoud van de persoonlijke ontwerpen

Ten opzichte van derden zijn alleen de gebruikers aansprakelijk voor alle acties die kunnen ontstaan als gevolg van tekstuele of fotografische aanpassingen die door hen gemaakt zijn.

Zij zijn er vooral van op de hoogte dat ze er voor moeten zorgen dat de in de producten verwerkte afbeeldingen en teksten niet strijdig zijn met de openbare orde en geen pornografische afbeeldingen of aansporingen tot rassenhaat bevatten.

Gebruikers zullen er ook voor zorgen dat de gebruikte ontwerpelementen rechten- en royalty-vrij zijn en zij zullen eveneens ervoor zorgen dat derden instemmen met het gebruik van de geïntegreerde foto's op de gepersonaliseerde modellen, voordat de producten gedrukt en verspreid worden.

ARTIKEL 11 - GELDIGE WET

Deze algemene voorwaarden, de handelingen en transacties die hieruit voortkomen en alle geschillen die hiermee verband houden, worden ten uitvoer gelegd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Europese wet.

ARTIKEL 12 – BEVOEGDE JURISDICTIE

Alle geschillen die voortvloeien uit de toepassing van deze algemene voorwaarden van de verkoop zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van de Franse rechtbank van koophandel.

ARTIKEL 13 - BETAALMETHODE AFTERPAY

AfterPay voert voor Planet Cards het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een digitale factuur van AfterPay via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt met AfterPay betalen met een digitale factuur tot een bedrag van € 200,-. Houd er rekening mee dat deze betaalwijze alleen in Nederland beschikbaar is.

Ter goedkeuring van het verzoek om te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt het verzoek tot betaling niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode. U kunt bij vragen altijd contact met AfterPay opnemen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het consumentendeel van de AfterPay website.