Privacybeleid 

In dit privacybeleid informeren wij, Planet Cards SAS, u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website www.planet-cards.nl. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat in het bijzonder informatie die ons in staat stelt u te identificeren, zoals uw naam, uw telefoonnummer, uw adres of e-mailadres. Statistische gegevens die wij bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze website bezoekt en die niet aan u kunnen worden gekoppeld, vallen niet onder het begrip “persoonsgegevens”. U kunt dit privacybeleid afdrukken of opslaan door gebruik te maken van de gebruikelijke functie hiervoor in uw browser.

 

1. Inhoud van het privacybeleid 

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid onder deze tekst.

 

Gegevensverzameling op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website? De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-exploitant. De contactgegevens daarvan vindt u in het colofon van deze website.

 

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u nog vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat u terug kunt vinden in het colofon. U hebt ook het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

2. Contactpersoon 

De contactpersoon voor en zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die bij uw bezoek aan deze website worden verwerkt in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is

 

Planet Cards SAS

Bâtiment California

Hall A 1244 L’occitane 

31670 Labège

France

 

E-mail:

contact@planet-cards.nl

 

Als u vragen hebt over de bescherming van gegevens in verband met onze producten of het gebruik van onze website, kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Dit kan zowel op bovenstaand postadres als op bovenstaand e-mailadres (trefwoord: “t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming”).

 

3. Gegevensverwerking op onze website 

3.1. Oproepen van onze website / toegangsgegevens

Telkens wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij de toegangsgegevens die uw browser automatisch verzendt om u in staat te stellen de website te bezoeken. De toegangsgegevens omvatten in het bijzonder:

 

 • IP-adres van het oproepende apparaat
 • Datum en tijdstip van het oproepen
 • Adres van de opgeroepen website en de aanvragende website
 • Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
 • Online ID’s (bijv. apparaat-ID’s, sessie-ID’s)

 

De verwerking van deze toegangsgegevens is noodzakelijk om het bezoek van de website mogelijk te maken en de permanente functionaliteit en beveiliging van onze systemen te waarborgen. De toegangsgegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden ook tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website, om onze website verder te ontwikkelen met betrekking tot de gebruiksgewoonten van onze bezoekers (bijv. als het percentage mobiele apparaten waarmee de pagina’s worden opgeroepen toeneemt) en om in het algemeen onze website administratief te onderhouden. Rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG.

De informatie in de logbestanden kan niet direct tot u worden herleid - in het bijzonder slaan wij de IP-adressen enkel op in verkorte, geanonimiseerde vorm. De logbestanden worden 30 dagen bewaard en na aansluitende anonimisering gearchiveerd.

3.2. Contact opnemen

Er zijn verschillende manieren om contact met ons op te nemen. Naast de mogelijkheid om telefonisch contact met ons op te nemen, bieden wij u een contactformulier aan op onze website. In dit kader verwerken wij gegevens uitsluitend voor communicatie met u. Daarbij verzamelen we de verplichte gegevens die nodig zijn om contact te leggen (naam, e-mailadres, telefoonnummer). De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG. De gegevens die wij verzamelen via het contactformulier worden automatisch verwijderd na volledige verwerking van uw aanvraag, tenzij wij uw aanvraag nog nodig hebben om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen (zie paragraaf “Opslagtermijn”). 

3.3. Planet Cards klantgedeelte

3.3.1. Registratie

U hebt de mogelijkheid om zich te registreren voor ons login-gedeelte om gebruik te kunnen maken van alle functies van onze website. Daarbij hebt u de mogelijkheid om een privéaccount of een zakelijk account aan te maken. De gegevens die u moet verstrekken, hebben wij gemarkeerd als verplichte velden. Zonder deze gegevens is registratie niet mogelijk. Rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG.

 

3.3.1.1. Registratie van een privéaccount

Bij de registratie van een privéaccount verzamelen wij de verplichte gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract:

 

 • Titel 
 • Voor- en achternaam 
 • E-mailadres 

 

De reden voor uw registratie is optioneel. Rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG.

Ook optioneel zijn gegevens in uw gebruikersaccount over uw huwelijk, uw kinderen en uw geboortedatum. Het doel van het verzamelen van deze gegevens is om u op de hoogte te kunnen brengen van speciale aanbiedingen die aan uw behoeften voldoen. Rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG.

 

3.3.1.2. Registratie van een zakelijk account

Bij de registratie van een zakelijk account verzamelen wij de verplichte gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract:

 

 • Bedrijfsnaam
 • Btw-nummer 
 • Titel 
 • Voor- en achternaam 
 • E-mailadres 

 

De reden voor uw registratie is optioneel. Rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG.

 

3.3.2. Bestellingen

In het geval van een bestelproces verzamelen wij verplichte informatie die nodig is om de artikelen aan u te leveren:

 

 • Titel 
 • Voor- en achternaam 
 • Facturatie- en bezorgadres 
 • Betalingsinformatie, bijv. keuze van de betalingsmethode (directe overboeking, automatische afschrijving met Billpay, vooruitbetaling, koop op factuur met Billpay, creditcard, PayPal) 

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG.

Als u kiest voor een van de betaalmogelijkheden van onze partner Billpay GmbH, wordt u tijdens het bestelproces gevraagd om in te stemmen met de overdracht van de gegevens aan Billpay GmbH die nodig zijn voor het verwerken van de betaling en het uitvoeren van een identiteits- en kredietcontrole. Indien u uw toestemming geeft, worden uw gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer en, in het geval van automatische afschrijving, het opgegeven rekeningnummer) alsmede de gegevens in verband met uw bestelling aan Billpay GmbH doorgegeven.

Billpay GmbH of in opdracht van Billpay GmbH handelende partnerondernemingen verstrekken met het oog op de eigen identiteits- en kredietcontrole gegevens aan kredietinstellingen en ontvangen hiervan informatie en, indien van toepassing, kredietwaardigheidsinformatie op basis van wiskundig-statistische procedures, bij de berekening waarvan ook adresgegevens worden meegenomen. Gedetailleerde informatie hierover en over de gebruikte kredietinstellingen is te vinden in het privacybeleid van Billpay GmbH.

Uw gegevens worden aan BillPay GmbH doorgegeven op basis van artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG (toestemming) en artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de gegevensverwerking in het verleden.

Wij bieden u de mogelijkheid dat door u gemaakte en bestelde kaarten door ons direct naar een gewenste ontvanger worden verzonden. Voor dit doel verzamelen we verplichte informatie die nodig is om de artikelen aan de gewenste ontvanger te bezorgen:

 

 • Titel 
 • Voor- en achternaam 
 • Bezorgadres 

 

Rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG.

 

3.3.3. Betaling

Wij bieden verschillende betalingsmethoden waarmee u zowel bij de bestelling als na levering kunt betalen. Hiervoor werken we samen met verschillende betaaldienstverleners. In het bijzonder hebben wij de volgende dienstverleners opdracht gegeven om de betalingen te verwerken:

 

 • bij betaling via Paypal: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, 
 • bij betaling via iDeal, Mastercard of Visa: Ingenico Payment Services, Woluwedal/Boulevard de la Woluwe 102, B-1200 Brussel/Bruxelles, België/Belgique.

 

3.3.4. Functies in het klantgedeelte

In uw persoonlijke Planet Cards klantgedeelte bieden wij verschillende functies voor u aan, zodat u uw winkelbeleving zo comfortabel en tijdbesparend mogelijk kunt vormgeven op basis van uw individuele behoeften.

 

 • Onder “Mijn opgeslagen ontwerpen” kunt u reeds gemaakte kaarten opslaan, zodat u deze op een ander tijdstip kunt afmaken of bestellen. 
 • Onder “Mijn bestellingen” kunt u uw vorige bestellingen bekijken. 

 

De rechtsgrondslag voor de genoemde functies is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op de hiervoor genoemde belangen.

U kunt de volgende functies op basis van uw wensen zelf selecteren of vormgeven. De rechtsgrondslag voor de volgende gegevensverwerkingsactiviteiten is daarom artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG:

 

 • Onder “Mijn verlanglijstje” kunt u uw eigen boodschappenlijstjes aanmaken. 
 • Onder “Mijn adressen” kunt u uw favoriete factuur- en bezorgadressen invoeren, zodat deze bij het volgende bestelproces automatisch kunnen worden geselecteerd. 
 • Onder “Mijn foto’s” kunt u uw eigen foto’s uploaden om er een kaart mee te maken. 
 • Onder “Mijn voordeelpakketten / tegoed” worden door u gekochte voordeelpakketten en tegoeden voor uw volgende bestelling opgeslagen. Zij zullen automatisch op uw winkelmandje worden toegepast, mits de bestelde producten overeenkomen met uw voordeelpakket. 

 

Daarnaast bieden wij u in uw klantgedeelte onder “Neem contact met ons op” de mogelijkheid om ons vragen te stellen over verschillende onderwerpen. Hiervoor gebruiken we de door u bij de registratie verstrekte gegevens voor communicatiedoeleinden. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG.

 

3.3.5. Planet nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze Planet Cards nieuwsbrief, waarmee wij u regelmatig informeren over nieuwe en vernieuwde producten en acties.

Door u te registreren voor onze website schrijft u zich automatisch in voor zowel de nieuwsbrief van Planet Cards als de nieuwsbrief met informatie, aanbiedingen en vouchers van geselecteerde partners. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld via de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt zich ook afmelden voor de nieuwsbrieven onder “Mijn account” in uw klantgedeelte. U kunt uw afmeldverzoek ook te allen tijde naar de bovengenoemde contactgegevens sturen.

Als u uw e-mailadres bevestigt, slaan wij uw e-mailadres, het tijdstip van de aanmelding en het voor de aanmelding gebruikte IP-adres op totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Het enige doel van het opslaan van deze gegevens is om u de nieuwsbrief te sturen en uw aanmelding te kunnen bewijzen. De rechtsgrondslag van de verwerking is uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG.

 

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief vindt u hiervoor een afmeldlink. Een kennisgeving aan de hierboven of in de nieuwsbrief vermeldde contactgegevens (bijv. per e-mail of brief) is natuurlijk ook voldoende.

 

In onze nieuwsbrief maken wij gebruik van gangbare technologieën waarmee de interactie met de nieuwsbrief gemeten kan worden (bijvoorbeeld het openen van de e-mail, aangeklikte links). Wij gebruiken deze gegevens in pseudonieme vorm voor algemene statistische analyses en voor de optimalisatie en verdere ontwikkeling van onze content en communicatie met de klant. Dit gebeurt met behulp van kleine grafische elementen die in de nieuwsbrieven zijn ingesloten (zogenaamde pixels). De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld en de verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens. De rechtsgrondslag hiervoor is ons bovengenoemd gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Via onze nieuwsbrief willen we content delen die zo relevant mogelijk is voor onze klanten en willen we beter leren begrijpen waarin lezers eigenlijk geïnteresseerd zijn. Als u niet akkoord gaat met de analyse van het gebruiksgedrag, kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief of afbeeldingen in uw e-mailprogramma standaard deactiveren. Via onze nieuwsbrief willen we content delen die zo relevant mogelijk is voor onze klanten en willen we beter leren begrijpen waarin lezers eigenlijk geïnteresseerd zijn. De gegevens over de interactie met onze nieuwsbrieven worden 30 dagen onder pseudoniem opgeslagen en vervolgens volledig anoniem gemaakt.

 

Indien u niet wilt dat uw interacties met de nieuwsbrief zoals hierboven beschreven worden geregistreerd, kunt u hier uiteraard te allen tijde bezwaar tegen maken door uw abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. In elke nieuwsbrief vindt u hiervoor een afmeldlink. Een informele mededeling aan de hierboven of in de nieuwsbrief vermeldde contactgegevens (bijv. per e-mail of brief) is natuurlijk ook voldoende.


3.3.6. Individuele productaanbevelingen per e-mail

Wij sturen onze bestaande klanten gepersonaliseerde productaanbevelingen per e-mail. Hiervoor gebruiken wij uw eerdere bestelgegevens om u soortgelijke en geschikte producten en diensten aan te bieden. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij direct marketing in het kader van bestaande klantenrelaties.

 

Indien u geen individuele productaanbevelingen van ons per e-mail wenst te ontvangen, kunt u deze service uiteraard te allen tijde annuleren zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven, bijvoorbeeld via de afmeldlink aan het einde van elke e-mail. U kunt uw bezwaar ook te allen tijde naar de bovengenoemde contactgegevens sturen.

3.4. Sollicitaties

U hebt de mogelijkheid om ons via mail een spontane sollicitatie te sturen op job@planet-cards.de. Wij verzamelen de volgende gegevens voor het ontvangen en verwerken van uw sollicitatie: voornaam en achternaam, e-mailadres, sollicitatieformulieren (bijv. getuigschriften, curriculum vitae), datum van vroegst mogelijke aanvang van werkzaamheden, gewenst salaris. Het doel van de gegevensverzameling is het selecteren van sollicitanten voor het eventueel aangaan van een arbeidsverhouding. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw sollicitatiedocumenten is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) en artikel 88, lid 1 van de AVG in samenhang met artikel 26, lid 1, zin 1 van de BDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming).

3.5. Gebruik van eigen cookies

Voor sommige van onze diensten is het noodzakelijk dat we zogenaamde cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op uw apparaat wordt opgeslagen. Cookies worden niet gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te downloaden. Het belangrijkste doel van onze eigen cookies is om een op uw behoeften afgestemd aanbod te realiseren en om het gebruik van onze diensten zo tijdbesparend mogelijk te maken.

Wij gebruiken onze eigen cookies in het bijzonder

 

 • voor login-authenticatie;
 • voor verdeling van de belasting;
 • voor het opslaan van uw taalinstellingen;
 • om aan te geven dat de op onze website geplaatste informatie aan u is weergegeven - zodat deze niet opnieuw wordt weergegeven bij een volgend bezoek aan de website.

 

Wij willen het hierdoor voor u mogelijk maken om onze website comfortabeler en individueler te gebruiken.

Deze diensten zijn gebaseerd op onze bovengenoemde gerechtvaardigde belangen; de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Daarnaast maken we ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web beacons) van partners voor analyse- en marketingdoeleinden. Dit wordt in de volgende paragrafen duidelijker beschreven.

 

3.6. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor analysedoeleinden

Om onze website te verbeteren maken we gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web beacons) voor statistische registratie en analyse van algemeen gebruik op basis van toegangsgegevens. De rechtsgrondslag voor de in de volgende paragraaf beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij het op de behoeften afgestemde ontwerp en voortdurende optimalisatie van onze website.

 

3.6.1. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van uw gebruikersgedrag. De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Google voor analyse naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google het EU-US Privacy Shield toegepast. Uw IP-adres wordt echter verkort voordat de gebruiksstatistieken worden geanalyseerd, zodat er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit. Google Analytics is daarom op onze website uitgebreid met de code “anonymizeIP” om de anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen.

Google gebruikt de door de cookies verkregen informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitanten op te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan te bieden.

U kunt uw browser, zoals hierboven weergegeven, zo configureren dat cookies worden geweigerd, of u kunt het verzamelen van door cookies gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van onze websites in de cookie-instellingen van het privacybeleid van Google verhinderen. U kunt Google ook verhinderen deze gegevens te verwerken door de browser-add-on van Google te downloaden en te installeren (dit werkt niet op mobiele apparaten).

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Google Analytics.

3.7. Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor online reclame

We maken ook gebruik van cookies en soortgelijke technologieën voor reclamedoeleinden. Een deel van de toegangsgegevens die voortkomen uit het gebruik van onze website wordt gebruikt voor interessegerelateerde reclame. Door deze toegangsgegevens te analyseren en te evalueren, kunnen we gepersonaliseerde advertenties weergeven op onze website en op de websites van andere aanbieders. Dit betekent reclame die overeenkomt met uw werkelijke interesses en behoeften.

De rechtsgrondslag voor de in de volgende paragraaf beschreven gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om u gepersonaliseerde reclame aan te bieden.

In de volgende paragraaf willen we deze technologieën en de aanbieders die ervoor worden gebruikt nader toelichten.

De verzamelde gegevens omvatten in het bijzonder:

 

 • het IP-adres van het apparaat, 
 • de datum en tijd van de toegang, 
 • het identificatienummer van een cookie, 
 • de apparaat-ID van mobiele apparaten 
 • technische informatie over de browser en het besturingssysteem.  

 

De verzamelde gegevens worden echter uitsluitend onder pseudoniem opgeslagen, zodat geen directe conclusies over de personen kunnen worden getrokken.

In de volgende beschrijvingen van de technologieën die wij gebruiken vindt u informatie over mogelijkheden om bezwaar te maken tegen onze analyse- en reclamemaatregelen door middel van een zogenaamde opt-out-cookie. Houd er rekening mee dat na het verwijderen van alle cookies in uw browser of bij later gebruik van een andere browser en/of een ander profiel, opnieuw een opt-out-cookie moet worden ingesteld.

Hieronder beschrijven we de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen onze analyse- en reclamemaatregelen. Als alternatief kunt u bezwaar maken door de juiste instellingen in te voeren op de websites van Truste of Your Online Choices, die gebundelde bezwaarmogelijkheden van veel adverteerders bieden. Op beide sites kunnen voor de vermelde aanbieders alle advertenties in één keer worden gedeactiveerd door middel van opt-out-cookies of kunnen de instellingen voor elke aanbieder afzonderlijk worden ingevoerd.

 

3.7.1. Bing Ads

Onze website maakt gebruik van Bing Ads, een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten (“Microsoft”). Microsoft gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om voor u relevante advertenties te plaatsen. Het gebruik van deze technologieën stelt Microsoft en zijn partnerwebsites daarom in staat advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Microsoft voor analyse naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Microsoft het EU-US Privacy Shield toegepast.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren (zoals hierboven beschreven); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Microsoft de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website verzamelt en deze gegevens verwerkt door op de bezwaarpagina van Microsoft de gepersonaliseerde advertenties te deactiveren. Houd er rekening mee dat in dit geval, na het verwijderen van alle cookies in uw browser of later gebruik van een andere browser en/of profiel, het bezwaar opnieuw moet worden gemeld.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Microsoft.

 

3.7.2. Google DoubleClick en Google Analytics Audience

Onze website maakt gebruik van DoubleClick by Google, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). DoubleClick gebruikt cookies en soortgelijke technologieën om voor u relevante advertenties te plaatsen. Het gebruik van DoubleClick stelt Google en zijn partnerwebsites daarom in staat advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De in dit kader ontstane gegevens kunnen door Google voor analyse naar een server in de VS worden verzonden en daar worden opgeslagen. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google het EU-US Privacy Shield toegepast.

Op onze website maken wij ook gebruik van de Audience-functie van Google Analytics (“Google Analytics Audience”). Met deze functie kan Google namens ons gepersonaliseerde advertenties aan u tonen wanneer u websites bezoekt van andere aanbieders die ook deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google. Google gebruikt hiervoor ook de pseudonieme gebruikersprofielen en cookies die Google Analytics genereert wanneer u onze website gebruikt om uw interesses te identificeren. Op basis van deze pseudonieme gebruiksprofielen kan Google u gepersonaliseerde advertenties tonen op de advertentieruimte die verbonden is met het advertentienetwerk van Google (Google kan u bijvoorbeeld advertenties tonen voor aanbiedingen van Planet Cards omdat u onze website onlangs hebt bezocht).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren (zoals hierboven beschreven); wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website verzamelt en deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren om DoubleClick te deactiveren. Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparaten, kunt u op de site van Google in de advertentie-instellingen de knop “Gepersonaliseerde advertenties” uitschakelen. In dit geval zal Google alleen algemene advertenties weergeven die niet zijn geselecteerd op basis van de informatie die over u is verzameld.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Google.

 

3.7.3. Awin

De website neemt deel aan partnerprogramma’s van Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (“Awin AG”), een dienst voor het integreren van advertenties in de vorm van tekstlinks, imagelinks, reclamebanners of invoerschermen. Awin AG maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om voor u relevante advertenties te plaatsen. Awin AG maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Hiermee kan informatie zoals bezoekersverkeer op deze pagina’s worden geanalyseerd.

De door cookies en web beacons verzamelde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van reclameformaten wordt overgebracht naar een server van Awin AG en wordt daar opgeslagen. Deze informatie kan door Awin AG worden doorgegeven aan contractuele partners van Awin AG. Awin AG zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere opgeslagen gegevens over u.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in uw browser in te stellen (zoals hierboven beschreven).

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Awin AG.

 

3.7.4. Salesforce Marketing Cloud

Deze website maakt gebruik van Marketing Cloud van Salesforce.com om nieuwsbrieven te versturen. De aanbieder is salesforce.com, inc, The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten. Marketing Cloud is een dienst waarmee het verzenden van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden.

 

Onze nieuwsbrieven die met de Marketing Cloud worden verstuurd, stellen ons in staat om het gedrag van nieuwsbriefontvangers te analyseren. Zo is het onder andere mogelijk om te analyseren hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van de zogenaamde conversion tracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief.

 

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, sub a) van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u voor de nieuwsbrief af te melden. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen.

 

Als u geen analyse via de Marketing Cloud wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor bieden wij in elke nieuwsbrief een corresponderende link aan. U kunt zich ook direct afmelden voor de nieuwsbrief op de website.

 

De gegevens die u ons verstrekt om u te abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden nadat u zich voor de nieuwsbrief hebt afgemeld verwijderd van onze servers en van de servers van Salesforce.com inc. of Marketing Cloud. Dit heeft geen invloed op gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte).

 

Meer details vindt u in de privacyverklaring van Salesforce.

 

3.7.5. Marin

Deze website maakt gebruik van Marin, een platform om alle advertenties te optimaliseren. De aanbieder van de Marin software is Marin Software Incorporated, 123 Mission Street, 25th Floor, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten.

 

Meer informatie over de Marin software vindt u in het privacybeleid van Marin Software Incorporated. 

3.8. Social media

3.8.1. Facebook Connect

Onze website biedt u de mogelijkheid om in te loggen op de website met uw bestaande Facebook-profielgegevens. Wij maken gebruik van Facebook Connect, een dienst van Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, Verenigde Staten (“Facebook”). Zodra u bent ingelogd via Facebook Connect, is er geen extra registratie meer nodig.

 

Als u deze functie wilt gebruiken, wordt u eerst doorgestuurd naar Facebook. Daar wordt u gevraagd in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Uiteraard nemen wij geen kennis van uw registratiegegevens. Als u al bent ingelogd op Facebook, wordt deze stap overgeslagen. Uw e-mailadres en uw openbare profielgegevens (in het bijzonder naam, profielfoto, geboortedatum, geslacht, taal en land, lijst van vrienden en dergelijke) worden aan ons meegedeeld wanneer u het proces bevestigt met de knop “Aanmelden bij Facebook”. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Facebook het EU-US Privacy Shield toegepast. Rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG.

 

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook.

3.8.2. Pinterest

 

Op onze site gebruiken we social plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat beheerd wordt door Pinterest Inc. 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, Verenigde Staten (“Pinterest”).

 

Wanneer u een pagina bezoekt die zo’n plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in verzendt loggegevens naar de server van Pinterest in de Verenigde Staten. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres omvatten, het adres van de sites die u bezoekt, waaronder mogelijk ook Pinterestfuncties, het type en de instellingen van uw browser, de datum en tijd van het oproepen, uw gebruik van Pinterest en cookies.

 

Voor meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens van Pinterest en uw rechten en middelen om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest.

 

4. Overdracht van gegevens 

De door ons verzamelde gegevens worden alleen doorgegeven indien:

 

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG, 
 • de overdracht overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG noodzakelijk is om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarderwegend gerechtvaardigd belang hebt om uw gegevens niet bekend te maken, 
 • wij op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub c) van de AVG wettelijk verplicht zijn uw gegevens door te geven, of 
 • dit wettelijk toegestaan is en op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG vereist is voor het onderhouden van contractuele relaties met u of voor de uitvoering van op uw verzoek getroffen precontractuele maatregelen. 

 

Een deel van de gegevensverwerking kan door onze dienstverleners worden uitgevoerd. Naast de dienstverleners die in dit privacybeleid worden genoemd, kunnen dit datacenters zijn die onze website en databases opslaan, IT-dienstverleners die onze systemen onderhouden en adviesbureaus. Als wij gegevens doorgeven aan onze dienstverleners, mogen zij deze uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van hun taken. De dienstverleners zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en wij hebben hen zelf de opdracht gegeven. Zij zijn contractueel gebonden door onze instructies, hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de rechten van de betrokken personen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Bovendien kunnen de gegevens worden doorgegeven in het kader van officiële onderzoeken, gerechtelijke bevelen en gerechtelijke procedures indien dit nodig is voor gerechtelijke vervolging of handhaving.

4.1. Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). De Tag Manager wordt gebruikt voor het beheren van traceertools en andere diensten, zogenaamde website tags. Een tag is een element dat wordt opgeslagen in de broncode van onze website om bijvoorbeeld vooraf gedefinieerde gebruiksgegevens vast te leggen. De Google Tag Manager vereist geen gebruik van cookies. De Google Tag Manager zorgt ervoor dat de gebruiksgegevens die onze partners nodig hebben (zie de hierboven beschreven procedures voor gegevensverwerking) naar hen worden doorgestuurd. Een deel van de gegevens wordt verwerkt op een server van Google in de Verenigde Staten. Voor het geval dat persoonsgegevens naar de VS worden verzonden, heeft Google het EU-US Privacy Shield toegepast. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om verschillende tags ongecompliceerd op onze website te integreren en te beheren.

Meer informatie hierover vindt u in de informatie van Google over de Tag Manager.

 

5. Opslagtermijn 

In principe slaan wij persoonsgegevens slechts op voor zo lang als nodig is om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Daarna wissen wij de gegevens onmiddellijk, tenzij wij de gegevens tot aan het einde van de wettelijke verjaringstermijn nodig hebben als bewijs voor civielrechtelijke vorderingen of op grond van wettelijke bewaarverplichtingen.

 

 • Voor bewijsdoeleinden moeten wij de contractgegevens nog drie jaar bewaren, te rekenen vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke relatie met u eindigt. Vorderingen verjaren volgens de wettelijke verjaringstermijn op zijn vroegst op dit moment. 

 

Ook daarna moeten we om boekhoudkundige redenen nog een deel van uw gegevens opslaan. Wij zijn daartoe verplicht op grond van wettelijke documentatieverplichtingen die kunnen voortvloeien uit het Franse Wetboek van Koophandel, het Fiscaal wetboek, de Bankwet, de Witwaswet en de Wet Effectenhandel. De bewaartermijnen van de documenten bedragen twee tot tien jaar.

 

6. Uw rechten 

U hebt te allen tijde het recht om informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons op te vragen. In het kader van informatievoorziening lichten wij de gegevensverwerking toe en geven we u een overzicht van de gegevens die over u zijn opgeslagen.

Indien bij ons opgeslagen gegevens onjuist of niet meer actueel zijn, hebt u recht op correctie van deze gegevens.

U kunt ook vragen om uw gegevens te verwijderen. Mocht het verwijderen op grond van andere wettelijke bepalingen niet mogelijk zijn, dan worden de gegevens geblokkeerd, zodat ze alleen voor dit wettelijke doel beschikbaar zijn. U kunt de verwerking van uw gegevens ook laten beperken, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens die wij hebben opgeslagen onjuist zijn.

U hebt ook recht op overdraagbaarheid van gegevens, d.w.z. wij sturen u op verzoek een digitale kopie van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Om uw rechten zoals hier beschreven uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact opnemen via de bovenstaande contactgegevens. Dit geldt ook als u kopieën van garanties wenst te ontvangen om een adequaat niveau van gegevensbescherming aan te tonen.

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt van dit recht gebruikmaken ten overstaan van een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u verblijft, werkt of waar u een inbreuk vermoedt. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in Berlijn is: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin.

 

7. Recht van herroeping en bezwaar 

Overeenkomstig artikel 7, lid 2 van de AVG hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte niet meer zullen voortzetten. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG, hebt u in overeenstemming met artikel 21 van de AVG het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens indien daarvoor redenen bestaan die verband houden met uw specifieke situatie of indien het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar dat wij ook zonder opgave van redenen zullen uitvoeren.

Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, is een informele mededeling aan bovengenoemde contactgegevens voldoende.

 

8. Gegevensbescherming 

We treffen actuele technische maatregelen om de veiligheid van de gegevens te garanderen, in het bijzonder om uw persoonsgegevens te beschermen tegen de gevaren bij overdracht van gegevens en tegen kennisneming door derden. Deze maatregelen worden telkens aangepast aan de huidige stand van de techniek. Om de persoonlijke informatie die u op onze website opgeeft te beveiligen, gebruiken we Transport Layer Security (TLS), dat de informatie die u invoert versleutelt.

 

9. Wijzigingen in het privacybeleid 

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of wanneer wettelijke of reglementaire vereisten wijzigen.

Versie: 1.0 / datum: 28.10.2020